Skip to main content

Hoe gaan we te werk

Basix Employment helpt werknemer en werkgever met een optimale oplossing bij ziekte. Van terugkeer bij eigen of een andere werkgever tot hulp bij de aanvraag van een aanvullende of volledige uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Hoe eerder we kunnen helpen hoe beter. Daarom roepen veel werkgevers ons al in het eerste ziektejaar in. Ontdek hoe we helpen!

Dialoog aangaan

We begeleiden vanuit de persoon van de werknemer, en zoeken altijd de dialoog tussen werknemer en werkgever. Zo kunnen we samen het probleem nader identificeren en oplossingsrichtingen uitstippelen.

Afstemmen

We stemmen af met de bedrijfsarts, arbeids-deskundige en behandelaren. Ook helpen we als snelle diagnostiek uitblijft in de reguliere gezondheidszorg. En bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid, helpen we met indienen van de vervroegde uitkeringsaanvraag.

Re-integratie of IVA-uitkering

Werknemer en werkgever hebben allebei belang bij een zo goed mogelijk re-integratie resultaat. En als een werknemer niet meer kan werken, is het toekennen van een IVA-uitkering van belang voor de werkgever. Met onze visie, ervaring en contacten hebben we zo al veel geld bespaard!

Omgaan met functioneringsproblemen

Bij functioneringsproblematiek die verweven is in de organisatie, maken we voor de werkgever een analyse en dragen we oplossingsrichtingen aan. Denk aan uit de hand gelopen situaties, of de signalering van ernstige ontevredenheid onder werknemers.

Visie op leiderschap

Samen met leidinggevenden werken we toekomstgericht aan de ontwikkeling van hun visie op leiderschap in de organisatie. Dat doen we zowel individueel als teamgericht, ook in de begeleiding van toekomstig leiderschapstalent.

Gaan voor goed werkgeverschap

Hoe lastig de situatie ook, we gaan er altijd voor dat de werknemer echt geholpen wordt. Zo dragen we met alles wat we doen bij aan een betere reputatie van de werkgever bij de werknemers – en bij iedereen die daarvan hoort.

Leidinggevenden laten groeien

Bij Basix Employment helpen we leidinggevenden ook met begeleiding van werknemers bij het functioneren en beoordelen. Zo groeien leidinggevenden in hun rol. Ze ervaren hoe goede dialoog leidt tot duurzame oplossingen voor moeilijke problemen.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op

Mooie verhalen