Skip to main content
Basix Employment header

Een toekomst met toekomst voor werknemer én werkgever

Bij Basix Employment gaan we voor goede en duurzame oplossingen voor problemen waar werknemers en werkgevers zelf niet uitkomen. Dat doen we nu alweer meer dan acht jaar. Met mooie resultaten, door altijd te focussen op een goede dialoog tussen werknemer en werkgever. Daarmee bereiken we de beste oplossing voor alle partijen. En creëren we een toekomst vol nieuwe mogelijkheden. Een toekomst… met toekomst.

Werknemer

Bij Basix Employment helpen we werknemers in situaties van dreigend inkomensverlies. De oorzaak is vaak uitval in werk wegens ziekte. Ook het functioneren van werknemer, leidinggevende of organisatie kan aanleiding zijn voor verlies van baan en inkomen. In opdracht van de werkgever ondersteunen we de werknemer. En we gaan hoe dan ook voor de beste oplossing voor iedereen, binnen of buiten het bedrijf.

Werkgever

Bij Basix Employment helpen we werknemers verder en beperken we de lasten voor werkgevers. We vinden oplossingen binnen of buiten de eigen organisatie. Bij inkomensverlies begeleiden we bij de uitkeringsaanvraag. En bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid gaan we voor een IVA-uitkering. Zo doen we alles voor minimale kosten voor de werkgever en maximale zekerheid voor de werknemer.

Onze aanpak

Bekijk hier hoe we het doen

Mooie verhalen