Skip to main content

Onze tools voor optimale resultaten

Sinds onze oprichting in 2013 hebben veel werknemers en werkgevers de voordelen ervaren van onze unieke aanpak en begeleiding. Samen werken aan een toekomst met toekomst! Om hierbij altijd een optimaal resultaat te kunnen garanderen, gebruiken we een aantal effectieve Basix Employment-tools.

Begeleiding bij ziekte

Bij ziekte helpen we werknemer en werkgever, bij voorkeur al in het eerste ziektejaar. We vinden oplossingen in de terugkeer in eigen of ander werk bij de eigen of bij een andere werkgever. Met toestemming van de werknemer stemmen we daarbij af met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en behandelaren. Ook helpen we werknemers bij de aanvraag van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Na realisering van het resultaat geven we nazorg.

Begeleiding bij aanvraag WIA

Een goed re-integratieresultaat in werk is belangrijk. Soms met ondersteuning van een tijdelijke en gedeeltelijke uitkering. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hebben de werknemer en werkgever allebei belang bij de toekenning van een IVA-uitkering. De ervaren experts van Basix Employment hebben zo al veel werknemers geholpen en voor werkgevers mooie financiële resultaten behaald!

Neem contact op

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Begeleiding bij individueel functioneren

Niet alle werknemers kunnen even goed meekomen met ontwikkelingen in de organisatie. Dit vraagt om een duurzame oplossing, ook als de werknemer zich niet ziek meldt. Vanuit de dialoog komen we tot een persoonlijke oplossing. Waarbij de verhoudingen tussen werknemer, leidinggevenden en andere collega’s ook aan bod kunnen komen.

Oplossingen bij functioneren organisatie

Wanneer de functioneringsproblematiek verweven is in de organisatie, analyseren we en dragen we oplossingsrichtingen aan. Toekomstgericht werken we met leidinggevenden aan hun visie op leiderschap in de organisatie. En ook begeleiden we samen met hen toekomstig leiderschapstalent.

Gaan voor goed werkgeverschap

Werkgevers die ons inschakelen tonen goed werkgeverschap voor hun werknemers. Ze zorgen dat hun werknemer echt wordt geholpen. Van ziekte tot arbeidsconflict. Ons eerder inschakelen betekent eerder resultaat boeken. We doen we er alles aan om te zorgen dat het uiteindelijk voor iedereen een positief verhaal is.

Besparing door re-integratiebegeleiding

De werkgever betaalt wettelijk twee jaar loon door aan een zieke werknemer. En als UWV de re-integratie inspanning beoordeelt als onvoldoende, moet de werkgever een jaar extra loon doorbetalen. Wij hebben voor veel opdrachtgevers geld bespaard, door een optimale re-integratiebegeleiding.

Afstemming medische sector

We hebben alle ervaring om werknemers op hun verzoek te helpen bij het afstemmen met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en behandelaren. 

Vervroegde WIA-aanvraag

Als blijkt dat er sprake is van volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid, helpen we met het indienen van de vervroegde uitkeringsaanvraag. Dan bevorderen we het overleg daarover tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Gedegen en snelle diagnostiek

Ook helpen we wanneer snelle diagnostiek uitblijft in de reguliere gezondheidszorg. Denk aan autismespectrumstoornis (ASS), gegeneraliseerde angststoornis (GAS), post traumatisch stress syndroom (PTSS) en inzet van neuropsychologisch onderzoek (NPO) om mentale beperkingen te objectiveren.

Visie- en leiderschapsontwikkeling

Goede verzuim- en re-integratiebegeleiding is een belangrijk aspect van leiderschap binnen het bedrijf. Dat geldt ook voor begeleiding bij functioneren en beoordelen.

Vacature service

Bij Basix Employment werken we elke dag enthousiast aan een toekomst met een nieuw perspectief. Daar horen vanzelfsprekend ook uitdagende vacatures bij.

Individuele begeleiding en workshops

We bevorderen de inzetbaarheid van individuele medewerkers, met begeleidingsgesprekken en workshops op cognitief, sportief en creatief gebied. 

Ook geven we trainingen en workshops over HR en leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie.

Zelfstandig ondernemerschap

Indien nodig helpen we ook door meer te doen, zoals begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.

Testen

We maken gebruik van testen op het gebied van persoonlijkheid, beroepskeuze, competenties, werkwaarden en werkstijlen. Dit doen we voor oriëntatie op ander werk en de ontwikkeling van werknemersvaardigheden.

Mooie verhalen